Η αλιεία και τα αλιεύματα στην Κέρκυρα (19ος - αρχές 20ού αιώνα): μια πρώτη προσέγγιση (PDF)

The PDF file you selected should load here, if your Web browser has a PDF reader plug-in installed (for example, a recent version of Adobe Acrobat Reader). Alternatively, the PDF file will download to your computer, where it can also be opened using a PDF reader. If you would like more information about how to print, save, and work with PDFs, Highwire Press provides a helpful Frequently Asked Questions about PDFs.

If the file does not download automatically, click here.